Accesul serviciului Divort.ro
Accesul la serviciul Divort.ro este gratuit. Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE” prezentate mai jos

Conţinutul serviciului Divort.ro
Website-ul www.divort.ro este destinat să ofere către public informaţii utile, ele având un caracter pur informativ, în niciun caz nu se doreşte a fi un website cu caracter oficial.

Divort.ro se angajează să protejeze şi să nu ofere datele dumneavoastră personale către terţe părţi fără consimţământul dvs. expres, potrivit reglementărilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugam sa trimiteti o cerere scrisă pe adresa : Aleea Calistrat Hogas, nr.45B, etaj 2, in atentia dnei Cristina Fatu. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development