Distribuie si prietenilor aceste informatii
18
FEB
2014

Procedura la instanta de judecata

Postat de:
Comentarii:Off
  1. Inaintea introducerii cererii:

Inainte de introducerea actiunii de divort si/sau partaj, trebuie ca reclamantul sa aiba actele necesare asa cum au fost aratate, si sa indeplineasca formalitatile la mediator privind informarea la mediere. In cazul in care este necesar un act in original, iar reclamantul nu se afla in posesia acestuia si nici nu poate obtine duplicat, va face dovada imposibilitatii obtinerii in fata instantei, iar instanta de judecata va pune in vedere partii care detine actul respectiv sa-l depuna la dosar.

Reclamantul va depune toate diligentele in obtinerea actelor necesare introducerii actiunii, ca, la data introducerii, actiunea sa fie completa si va achita taxa de timbru conform legii.

  1. Introducerea actiunii:

Actiunea va fi introdusa personal de reclamant in cazul divortului din motive temeinice.

Actiunea va fi introdusa personal de ambii soti la introducerea divortului de comun acord.

Actiunea poate fi introdusa de reprezentantul cu procura speciala de divort in cazul in care reclamantul se afla in imposibilitate de prezentare.

Actiunea se va depune la Judecatorie, asa cum a fost aratat in Documente necesare, in cate exemplare este nevoie, conform partilor din dosar si un exemplar pentru instanta de judecata.

Registratorul va introduce datele in programul special, care va genera un numar de dosar (in ordinea introducerii actiunilor) si un complet de judecata.

Termenul de judecata va fi stabilit de catre presedintele completului de judecata investit sa judece cauza.

  1. Procedura dupa introducerea actiunii:

a) TERMENUL ADMINISTRATIV

Dupa introducerea actiunii, judecatorul investit va acorda un prim termen administrativ in termen de cel mult 60 de zile de la introducerea actiunii. In cadrul acestui termen, actiunea va fi verificata de catre judecatorul investit sa judece cauza sub urmatoarele aspecte: semnatura in original pe cererea de chemare in judecata, numarul de exemplare necesar, atestarea conform cu originalul a tuturor copiilor, existenta tuturor inscrisurilor necesare judecarii cauzei, cuantumul corect al taxei judiciare de timbru, indicarea in detaliu a probelor si tezelor probatorii pentru dovedirea actiunii, alte proceduri.

Se vor acorda termene administrative pana la completarea actiunii cu actele necesare. In cazul in care reclamantul nu isi indeplineste obligatiile in conformitate cu dispozitiile instantei si in termenul legal, actiunea va fi anulata, iar taxa de timbru nu va putea fi recuperata. In acest caz, reclamantul are dreptul sa faca cerere de reexaminare in termen de 15 zile de la data comunicarii.

b) INDEPLINIREA CONDITIILOR

De indata ce actiunea indeplineste toate conditiile, se va acorda termen de judecata in sedinta publica si se va dispune citarea tuturor partilor cu copie de pe actiune si inscrisurile depuse. Paratul are la dispozitie 25 de zile pentru a formula intampinare si cerere reconventionala si pentru a depune inscrisurile de care intelege sa se foloseasca.

Intampinarea si cererea reconventionala se comunica de indata reclamantului care este obligat sa raspunda in termen de 10 zile.

c) TERMENUL DE JUDECATA

In termen de 3 zile de la primirea raspunsului la intampinare sau de la data la care reclamantul trebuia sa depuna acest raspuns, judecatorul va fixa primul termen de judecata si va cita toate partile cu obligatiile necesare (prezenta obligatorie la interogatoriu, citarea martorilor, etc). Pana la primul termen de judecata in dezbateri publice, reclamantul isi va putea preciza/modifica cererea de chemare in judecata si sa propuna noi dovezi. La primul termen de judecata, instanta va estima intinderea in timp a procesului in functie de aprecierile partilor

d) AMANAREA CAUZEI

Daca exista motive intemeiate, judecatorul va dispune amanarea cauzelor cu aratarea motivelor respective. In cazul divortului, prezenta reclamantului este obligatorie.

e) PROBELE

Judecatorul va administra probele propuse de parti, dupa admiterea acestora, in cadrul dezbaterilor publice, astfel:

- daca s-au solicitat/admis interogatorii, judecatorul va aproba/va respinge intrebarile propuse de partea adversa si va consemna raspunsul partii supuse interogatoriului

- daca s-a solicitat/admis proba cu martori, judecatorul va dispune citarea acestora la termenul cuveni si va intreba individual, pe fiecare martor in parte, asupra motivelor de fapt supuse judecatii. Martorii nu vor fi prezenti in sala de judecata in timpul luarii interogatoriilor sau a ascultarii celorlalti martori in afara cazului in care au depus deja depozitia.

- Daca s-a solicitat/admis proba cu ancheta sociala, judecatorul va dispune adresa la Autoritatea Tutelara pentru efectuarea anchetei sociale la locul unde este minorul, precum si la locul unde se doreste a locui minorul in continuare, daca nu coincid.

- Daca s-a solicitat/admis proba cu expertiza, judecatorul va supune dezbaterii contradictorii obiectivele expertizei si va dispune in consecinta, emitand adresa catre expertul ales aleatoriu. Partile pot propune experti parte cu indicarea numelui si a numarului de legitimatie si depunerea actelor necesare la instanta.

- Daca s-a solicitat/admis proba cu alte acte decat cele aflate deja la dosarul cauzei, partea care le-a solicitat este obligata sa prezinte actele respective, iar in situatia in care acest lucru nu este posibil, partea in posesia careia se afla actele este obligata sa le aduca sau, daca este vorba de acte emise de institutii la care partea nu are acces, instanta va emite o adresa pentru depunerea actelor.

f) EXCEPTII

Instanta este obligata sa puna in discutie exceptiile invocate de parti sau din oficiu.

g) ASCULTAREA MINORILOR

In cazul in care minorul a implinit 10 ani, instanta va dispune ascultarea acestuia in camera de consiliu insotit sau nu de parinte sau tutore sau alte persoane.

h) SUSPENDAREA CAUZEI

Daca se constata ca judecarea cauzei este impiedicata de reclamant prin neindeplinirea obligatiilor, judecatorul va dispune suspendarea cauzei. Cauza se poate suspenda si prin invoiala partilor.

i) SOLUTIONAREA AMIABILA

In orice faza a procesului, partile pot cadea la invoiala si vor solicita impreuna ca instanta sa ia act de invoiala lor(tranzactie, mediere)

  1. Solutionarea cererii:

In cazul in care in timpul procesului a intervenit intelegerea, medierea sau tranzactia, instanta va dispune o hotarare prin care va lua act de incheierea amiabila a procesului, iar dispozitivul hotararii va cuprinde tranzactia in intregime.

In celelalte cazuri instanta va dispune astfel:

- Va admite in intregime/parte cererea reclamantului;

- Va admite in intregime/in parte cererea reconventionala a paratului;

- Va respinge cererea reclamantului/cererea reconventionala.

Impotriva sentintei, partile pot declara apel sau recurs in functie de obiectul cererii.

Despre Autor
Avocat definitiv, inscrisa in Baroul Bucuresti din anul 2005, avand dreptul de a pune concluzii la toate instantele din Romania (judecatorii, Tribunale, Curti de Apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie), cu experienta in Dreptul Familiei, Drept Civil, Drept Comercial.

Comentarii

comentarii

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development