Distribuie si prietenilor aceste informatii
17
FEB
2014

Acte necesare – Divort

Postat de:
Comentarii:Off
  1. CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA – ORIGINAL

Cererea  de chemare in judecata trebuie sa respecte regulile Noului Cod de Procedura Civila, prevazute la art 194 si urmatoarele, si trebuie sa cuprinda:

- numele partilor (reclamant si parat), domiciliul procedural al acestora (unde vor fi comunicate actele de catre Judecatorie), CNP (pentru ambele parti – se regaseste in Certificatul de Casatorie). Daca exista copii minori, obligatoriu va fi introdusa in cauza Autoritatea Tutelara de pe langa Primaria unde partile au avut ultimul domiciliu comun si, daca minorul/minorii domiciliaza in alta parte, se va cita si Autoritatea Tutelara de pe langa Primaria respectiva pentru efectuarea anchetei sociale;

- obiectul cererii – desfacerea casatoriei, revenirea sau pastrarea numelui, stabilire domiciliu minori, exercitarea autoritatii parintesti, pensie intretinere, stabilirea culpei;

- aratarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza cererea – parasire domiciliu, neglijenta, violenta, alcoolism, neintelegeri iremediabile, certuri, violenta fata de copii, modul de contributie la cheltuielile casei, etc.;

- aratarea probelor pentru dovedirea actiunii – inscrisuri, martori (cu aratarea numelui si domiciliului), interogatoriu, ancheta sociala (daca e cazul);

- aratarea motivelor de drept – articolele din Noul Cod Civil pe care se intemeiaza cererea, in functie de fiecare capat de cerere (obiectul cererii);

- data si semnatura in original.

Daca exista repezentare juridica (prin avocat sau procurator cu procura speciala de divort) se vor trece si datele persoanei respective si se va atasa delegatia sau procura speciala in original.

  1. TAXA DE TIMBRU

- Divort prin acord – 200 lei

- Divort  cu/fara copii– 100 lei

- Divort din cauza starii precare de sanatate a paratului – 50 lei

- Prestatia compensatorie intre soti – 50 lei

  1. CERTIFICATUL DE CASATORIE – COPIE

La cererea de chemare in judecata se va alatura o copie a certificatului de casatorie.

  1. CERTIFICAT DE NASTERE COPIL/COPII MINORI – COPIE

Daca exista copii minori, se vor atasa copii certificate conform cu originalul de pe certificatele de nastere ale acestora. Daca reclamantul nu se afla in posesia copiilor respective, acesta se poate adresa Primariei unde a fost inregistrata nasterea pentru eliberarea unui duplicat sau poate cere instantei sa puna in vedere paratului sa depuna aceste copii la dosar.

  1. ADEVERINTA VENIT – ORIGINAL

In cazul in care exista copii minori, atat reclamantul cat si paratul sunt obligati sa depuna adeverinte de venit pe ultimele 6 luni pentru stabilirea pensiei de intretinere.

  1. CI RECLAMANT SI PARAT – COPIE

Nu este obligatorie prezentarea copiei de pe CI al paratului decat in situatia in care divortul se face de comun acord sau prin mediator.

  1. PROCES VERBAL DE INFORMARE MEDIERE – LA MEDIATOR SAU AVOCAT

Noul Cod de Procedura Civila prevede ca, incepand cu anul 2013, partile sa prezinte Proces Verbal de informare asupra medierii. Acesta poate fi incheiat de orice mediator sau avocat la care se prezinta reclamantul sau partile impreuna. Mediatorul sau avocatul informeaza partea/partile asupra simplificarii procedurilor in instanta prin mediere si asupa beneficiilor medierii in conflictele dintre parti.

  1. ALTE ACTE – COPIE

In cazul in care reclamantul detine si alte acte la care face referire in actiunea principala, acestea de vor depune in copie la dosar. Exemple: certificate medico-legale care atesta violenta, procese verbale ale Politiei, copie Contract de inchiriere pentru dovedirea actualului domiciliu, acte care dovedesc scolarizarea minorului si costurile, acte care dovedesc ca partea isi indeplineste obligatiile financiare fata de copil/copii in timpul procesului (bonuri fiscale, chitante de la posta/cont bancar), adeverinte eliberate de psihologul scolii care pot dovedi modul in care este afectat copilul de starea conflictuala a parintilor, adeverinta de la Asociatia de Proprietari care sa ateste ca paratul inca locuieste in domicliul comun, etc.

Toate copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre reclamant sau de reprezentantul legal al acestuia(si cele care se comunica si cele pentru instanta), iar numarul de exemplare se va stabili astfel:

- Un exemplar pentru instanta de judecata, care va cuprinde toate inscrisurile originale si cele certificate pentru conformitate, taxa de timbru, delegatia avocatiala sau procura speciala;

- Un exemplar pentru parat, care va cuprinde cererea de chemare in judecata in original, iar inscrisurile in copie certificata pentru conformitate. Nu se vor atasa copii de pe taxa de timbru, delegatia avocatiala sau procura speciala;

- Un exemplar pentru Autoritatea Tutelara are va cuprinde cererea de chemare in judecata in original, iar inscrisurile in copie certificata pentru conformitate. Nu se vor atasa copii de pe taxa de timbru, delegatia avocatiala sau procura speciala. Daca exista pluralitate de Autoritati, se va atasa cate un exemplar pentru fiecare din acestea (daca copii minori domiciliaza in alta parte decat cu reclamantul sau paratul).

Toate aceste documente se vor depune la Judecatorie de catre reclamant personal cu CI in original. Daca reclamantul acorda procura speciala altei persoane, aceasta va merge personal cu CI in original la depunerea actelor. Avocatul poate insoti partea pe care o reprezinta, insa nu poate depune documentele decat daca beneficiaza in nume propriu de procura speciala acordata de reclamant.

Competenta instantei va fi stabilita astfel:

- La ultimul domiciliu comun – daca ambele sau una din parti locuieste inca in domiciliul conjugal, cererea va fi depusa la Judecatoria de pe raza acelui sector sau localitati;

- La domiciliul paratului – daca niciuna din parti nu mai locuieste in domiciliul conjugal, cererea va fi depusa la Judecatoria de pe raza sectorului sau localitatii unde locuieste paratul;

- La domiciliul reclamantului – daca nu se cunoaste domiciliul paratului sau acesta locuieste in strainatate si nu a indicat un alt domicliu in Romania, cererea va fi depusa la Judecatoria de pe raza sectorului sau localitatii unde locuieste reclamantul;

In cazul in care cererea de divort este insotita si de cererea de partaj, actele se vor depune la instanta de divort, dupa procedura explicata mai sus, insotita si de actele necesare partajului. Intai se va dispune judecarea desfacerii casatoriei si a incetarii raporturilor de familie, dupa care se va dispune impartirea masei partajabile.

Despre Autor
Avocat definitiv, inscrisa in Baroul Bucuresti din anul 2005, avand dreptul de a pune concluzii la toate instantele din Romania (judecatorii, Tribunale, Curti de Apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie), cu experienta in Dreptul Familiei, Drept Civil, Drept Comercial.

Comentarii

comentarii

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development