Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor – Dispoziţii comune
Art. 332 – Obiectul convenţiei matrimoniale

(1) Prin convenţia matrimonială nu se poate deroga, sub sancţiunea nulităţii absolute, de la dispoziţiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege.

(2) De asemenea, convenţia matrimonială nu poate aduce atingere egalităţii dintre soţi, autorităţii părinteşti sau devoluţiunii succesorale legale.

Comentarii

comentarii

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development