Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei

Art. 291 – Formalităţile privind regimul matrimonial

Ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales. El are obligaţia ca, din oficiu şi de îndată, să comunice la registrul prevăzut la art. 334 alin. (1), precum şi, după caz, notarului public care a autentificat convenţia matrimonială o copie de pe actul de căsătorie.

Comentarii

comentarii

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development